Ô nhiễm môi trường quanh các khu công nghiệp

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã góp phần làm cho kinh tế nước ta phát triển hơn so với trước đây. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài khiến cho nhiều khu công nghiệp được hình thành. Tuy nhiên, chưa có sự quản lý chặt chẽ từ phía chính quyền, môi trường quanh khu công nghiệp bị ô nhiễm nghiêm trọng do các hoạt động xả thải của bản thân doanh nghiệp.

Người tạo: nhunhukha

Ô nhiễm môi trường do nguồn nước, không khí, chất thải rắn tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở nước ta là một trong những tác nhân làm suy thoái môi trường và đe dọa trực tiếp đến các thành quả về phát triển kinh tế – xã hội cũng như tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Báo động trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng


Nước ta có 316 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 88,6 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 60,2 nghìn ha, chiếm khoảng 67,8% tổng diện tích đất tự nhiên. Hiện nay, đã có 218 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59,5 nghìn ha và 98 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 28,9 nghìn ha.
 

ô nhiễm môi trường từ nhà máy
Ô nhiễm không khí do nhà máy sản xuất hóa chất


Tuy nhiên, hầu hết môi trường quanh khu vực này đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sự ô nhiễm đến từ lượng nước thải, rác thải và khí thải và doanh nghiệp thải ra môi trường. Ô nhiễm môi trường nước do nước thải từ khu công nghiệp trong những năm gần đây là rất lớn, tốc độ gia tăng này cao hơn rất nhiều so với tổng nước thải từ các lĩnh vực khác.

Theo thống kê  riêng tại khu vực Đông Nam Bộ, lượng nước thải từ các khu công nghiệp, chiếm đến 49% lượng nước thải của các khu công nghiệp trong toàn quốc. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỷ lệ các khu công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung chỉ chiếm 66%, nhiều khu công nghiệp đã đi vào hoạt động mà hoàn toàn chưa triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ hoặc có nhưng không vận hành, hay vận hành không hiệu quả hoặc xuống cấp. Trong khi đó, theo ước tính có khoảng 70% trong số hơn một triệu mét khối nước thải hàng ngày, đêm phát sinh từ các khu công nghiệp được xả thẳng ra nguồn tiếp nhận mà không qua xử lý.

 

>>> Xem thêm: công ty vệ sinh môi trường Lộc Phát

ô nhiễm môi trường nước công nghiệp
Ô nhiễm nước công nghiệp


Ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp điển hình là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Đồng Nai và Bình Dương được xem là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và dự án FDI lớn nhất cả nước, mặc dù tỷ lệ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở khu vực này khá cao, nhưng tình trạng vi phạm các qui định về môi trường vẫn thường xuyên xảy ra. Bởi vậy không có gì lạ khi nhiều kênh rạch ở TPHCM hiện nay như Tham Lương, Ba Bò, Thầy Cai, An Hạ… đang được coi là những dòng kênh chết với màu đen ngòm và mùi hôi nồng nặc vì dòng chảy chở theo lượng nước thải khổng lồ và rác thải đủ loại từ các hoạt động sản xuất công nghiệp cũng như sinh hoạt.
 

ô nhiễm môi trường thiệt hại như thế nào
Nước thải ô nhiễm từ các nhà máy


Ô nhiễm môi trường, không khí, thường chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp cũ, do các khu công nghiệp này đang xử dụng công nghệ cũ, lạc hậu hay chưa xây dựng hệ thống xử lý khí thải ra môi trường. Trong khi các khu công nghiệp mới do được đầu tư công nghệ hiện đại, nên hệ thống xử lý nước thải ra môi trường được đảm bảo hơn. Tuy nhiên, tất cả do ý thức con người mà tình trạng ô nhiễm không có xu hướng giảm. Ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp chủ yếu là bụi, một số khu công nghiệp có biểu hiện ô nhiễm CO2, SO2 và tiếng ồn.

Nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường


Trong những năm qua, việc bảo vệ môi trường khu công nghiệp vẫn là một vấn đề nóng được xã hội quan tâm. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh hiện nay, số lượng các khu công nghiệp được thành lập để thực hiện thu hút các dự án đầu tư công nghiệp đang ngày càng gia tăng. Điều này đã tạo thêm nhiều áp lực cho môi trường. Các quy định về bảo vệ môi trường được ban hành đã góp phần cải thiện đáng kể công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp. 
 

tác động của ô nhiễm môi trường
Việc quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp diễn ra tràn lan trong khi không đạt chuẩn


Tuy vậy hiện một số khu công nghiệp thực hiện chưa tốt công tác bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động, làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư sống tại khu vực lân cận. Nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp có thể đó là:

- Việc quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại một số địa phương còn thực hiện tràn lan trong khi khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư thấp, năng lực tài chính còn hạn chế dẫn đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Các khu công nghiệp chưa có sự ưu tiên xây dựng hệ thống xử lý chất thải, một số khu công nghiệp thậm chí còn không có hệ thống xử lý rác thải mà đổ trực tiếp ra môi trường.

- Các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Nhận thức về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp còn hạn chế, nhiều chủ cơ sở hiểu chưa rõ, chưa chính xác và thậm chí không cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành trong công tác bảo vệ môi trường.
 

nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
Do ý thức của người dân, các chủ doanh nghiệp


- Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý chất thải, cam kết bảo vệ môi trường nhưng lại không thực hiện như lời hứa dẫn đến tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn. Ban quản lý môi trường tại các địa phương chưa có sự quan tâm đầy đủ đến vấn đề này. Hầu hết Ban quản lý, khu công nghiệp mới chỉ tập trung vào những vấn đề thu hút đầu tư, chưa quan tâm đến công tác quản lý môi trường khu công nghiệp. Các công tác thanh tra giám sát còn chưa hiệu quả, các cơ quan còn chậm trễ trong việc kiểm soát và đôn đúc các chủ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. 

Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường


Cần thực hiện việc rà soát, đánh giá tổng thể về tác động môi trường của việc phát triển các khu công nghiệp hiện nay, từ đó xem xét việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cho phù hợp.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường nhằm nhận dạng, dự báo các tác động tới môi trường có thể xảy ra từ các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; kiên quyết không phê duyệt đối với những dự án sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu có nguy cơ cao gây tác động xấu tới môi trường.
 

ô nhiêm môi trường
Ô nhiễm môi trường tại các địa điểm chôn rác thải rắn


Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển, nhất là ở khâu thẩm định, kiểm tra sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm bảo đảm các dự án trước khi đi vào hoạt động được xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời chỉ cho phép xây dựng các nhà máy, dự án trong khu công nghiệp sau khi đã hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật về xử lý rác thải.
 

Rác gây ô nhiễm môi trường
Rác gây ô nhiễm môi trường
 

Tổ chức các đợt tập huấn, nâng cao năng lực trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan quản lý tại địa phương; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường khu công nghiệp cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong khu công nghiệp. Quan trọng nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường quanh khu vực, mọi người cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình để thực hiện cho đúng theo quy định, bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm.

Tags: Ô nhiễm môi trường quanh các khu công nghiệp, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường khu công nghiệp, o nhiem moi trương khu cong nghiep, o nhiem moi truong xung quanh cac khu cong nghiep, o nhiem nuoc tai khu cong nghiep. nguyen nhan gay o nhiem moi truong

Tin cùng chuyên mục

Bình luận